Hvad er GMO fødevarer?

GMO står for genmodificerede organismer
GMO refererer til organismer, hvor gener er blevet ændret på en måde, der ikke naturligt ville forekomme. Da GMO forekommer i fødevarer og dyrefodder (meget indeholder store mængder GMO soja), skaber det en hæftig debat.

Der kan i princippet godt være genmodificerede ingredienser i de fødevarer, der bliver solgt i Danmark. Det er tilladt at anvende godkendte genmodificerede planter (fx majs) og mikroorganismer til fødevarebrug.  Dog findes der ikke mange genmodificerede fødevarer i Danmark, så mærkningen med GMO ses yderst sjældent  i danske butikker.

GMO’er til fødevarebrug skal godkendes i EU og være fundet lige så sikre at spise som tilsvarende ikke genmodificerede organismer. Fødevarerne skal mærkes og det skal fremgå af ingredienslisten.

Er GMO godt eller skidt?

GMO er en komplekst og kontroversielt område, der  bliver debatteret af kritikkere og fortalere. GMO har eksisteret længe og er nok kommet for at blive, hvilket både giver udfordringer og muligheder i fødevareproduktionen. Nedenfor lister jeg nogle af de argumenter, jeg er stødt på.

Fordele ifølge fortalere

 • Bæredygtighed og Udbytte
  GMO-afgrøder er designet til at øge udbyttet, hvilket er afgørende for at møde den stigende efterspørgsel efter fødevarer. GMO kan betyde mere effektiv udnyttelse af landbrugsarealer og ressourcer.
 • Mindre Brug af Pesticider
  Nogle genetisk modificerede afgrøder er resistente over for skadedyr, hvilket kan reducere behovet for pesticider. Dette kan have positive effekter på miljøet og vores sundhed.
 • Klimatilpasning
  Forskning arbejder på at udvikle GMO-afgrøder, der kan trives under ændrede klimaforhold. Dette er afgørende i en tid, hvor klimaforandringer påvirker vores landbrugspraksis.

Ulemper ifølge modstandere

 • Miljømæssige Bekymringer
  Brugen af GMO-afgrøder og de tilhørende kemikalier kan have negative påvirkninger på miljøet, herunder biodiversitet og jordkvalitet. 
 • Sikkerhedsaspekter
  Mens videnskabelig konsensus indikerer, at GMO-fødevarer er sikre, er der stadig store bekymringer. 
 • Landbrugsafhængighed
  Nogle kritikere hævder, at GMO’er kan øge kontrolen over frø og landbrugspraksis af nogle få store virksomheder.

Spilles der hasard med vores helbred?

GMO er og bliver et kontroversielt emne, der nok skræmmer de fleste lidt, for hvem har lyst til at spise genmanipuleret mad? Jeg synes ihvertfald ikke, at det lyder tiltalende. Men har forskerne ret i, at GMO er den eneste måde, hvor man i fremtiden kan brødføde hele verden?
En ting er sikkert, hvis du vil undgå GMO i dine madvarer, så skal du købe økologisk – GMO må nemlig ikke anvendes i økologisk produktion.

Vil du gerne vide mere om GMO, så kan du læse Fødevarestyrelsens folder her